UczyMY
NAJLEPIEJ
Jeździć w mieście!

Zobacz! Sprawdź!

Szkoła Jazdy Pilot Kielce

Pilot Kielce - najlepsza szkoła w mieście - z nami zdasz!

Kwalifikacje

Szkoła jazdy PILOT prowadzi kompleksowe kursy oraz szkolenia kierwoców zawodowych, którzy potrzebują poszerzyć swoje kwalifikacje.

Więcej

Kurs ADR

Celem kursu ADR jest wszechstronne i specjalistyczne przygotowanie kierowców do pracy z transportem materiałów niebezpiecznych na terenie Polski oraz za granicą.

Więcej

Kompetencje Zawodowe

Certyfikat Kompetencji Zawodowych to dokument niezbędny dla każdego przedsiębiorcy, który planuje założenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Więcej

Badania

Wykonujemy badania lekarskie oraz psychologiczne. Zapewniamy specjalistów i dogodne terminy dla Naszych klientów.

Więcej


Szkolenia

Kompleksowe kursy oraz szkolenia kierwoców zawodowych

Ośrodek Szkolenia PILOT w 2017 roku uzyskal pozwolenie na prowadzenie kursów dokształcających dla kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie Kwalifikacji Wstępnej oraz Szkolenia Okresowego. Szkolenia kierowców zawodowych są przeznaczone dla osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na prawo jazdy kategorii C, C+E, D1 i D, lub będących w trakcie ich zdobywania. Z szerokiej oferty szkoleń skorzystać mogą także przedsiębiorcy prowadzący własne firmy transportowe i pracownicy firm.

Kurs kwalifikacja wstępna jest przeznaczony dla osób, które chcą pracować w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego lub autobusu. Dawny kurs przewóz rzeczy i osób został zastąpiony dyrektywą unijną, która narzuca, aby kierowcy zdobywający uprawnienia do kierowania autobusem, lub samochodem ciężarowym ukończyli ten kurs. Dlatego jest on często nazywany np. kursem kwalifikacji wstępnej do przewozu osób lub rzeczy. Ma on ułatwić dostęp do pracy w krajach Unii Europejskiej, ponieważ wszyscy kierowcy pochodzący z krajów UE będą mieli jednakowe uprawnienia.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają prawo jazdy wydane po:

 • 10 września 2008 roku – dla kategorii prawa jazdy D, D1, D+E, D1+E.
 • 10 września 2009 roku – dla kategorii prawa jazdy C, C1, C+E, C1+E
 • Osoby, które posiadają prawo jazdy wydane PRZED tymi datami zapraszamy na SZKOLENIE OKRESOWE KIEROWCÓW
Kto może przystąpić do kursu kwalifikacji wstępnej:

Do kursu kwalifikacji wstępnej może przystąpić każda osoba, która jest obywatelem Polski, osoba przebywająca na terenie Polski, od co najmniej 185 dni w roku lub studiująca na terenie Polski, lub będąca obywatelem innego kraju ale zamierzająca wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Polski, bez względu na wiek i płeć.

Kursant przed rozpoczęciem kursu kwalifikacji musi wykonać badanie lekarskie oraz psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze kierowcy autobusu bądź samochodu ciężarowego. Badania muszą odbyć się PRZED kursem (nie po ani w trakcie).

Rodzaje kursów kwalifikacji wstępnej:

Kwalifikacja wstępna pełna [3000zł]

Kwalifikacja wstępna to obowiązkowe szkolenie dla osób, które chcą zrobić prawo jazdy kat. C, ale nie mają ukończonego wymaganego wieku 21 lat, lub chcą zrobić prawo jazdy kat. D, ale nie mają ukończonego wymaganego wieku 24 lat. Kurs skierowany jest też do osób, które posiadają już prawo jazdy na te kategorie i chcą wykonywać zawód kierowcy, lecz nie mają wymaganego wieku.

Czas trwania kursu to 280h z czego 260h to zajęcia teoretyczne a 20h to zajęcia praktyczne. W skład zajęć praktycznych wchodzi – 4h jazdy na płycie poślizgowej w warunkach specjalnych oraz 16h jazdy w ruchu drogowym. Średni czas trwania kursu: 42 dni.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona [2400zł]

Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona to obowiązkowe szkolenie dla kierowców, którym prawo jazdy kat. D zostało wydane po dniu 10 września 2008 roku, oraz którym prawo jazdy kat. C zostało wydane po 10 września 2009 roku.

Czas trwania kursu to 140h, z czego 130h to zajęcia teoretyczne a 10h to zajęcia praktyczne. W skład zajęć praktycznych wchodzi – 2h jazdy na płycie poślizgowej w warunkach specjalnych oraz 8h jazdy w ruchu drogowym. Średni czas trwania kursu: 22 dni.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca [600zł]

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca to kurs przeznaczony dla osób, które posiadają już prawo jazdy i ukończyły kurs kwalifikacji wstępnej, ale chcą poszerzyć uprawnienia o nową kategorię, np. kierowca ciężarówki zamierza zrobić uprawnienia na autobus, i odwrotnie. Kurs stworzony jest z myślą o osobach, które nie mają jeszcze wymaganego wieku, (21 lat do prawa jazdy kat. C i 24 lata do prawa jazdy kat. D). Osoba przystępująca do kursu musi obowiązkowo posiadać zdany egzamin państwowy z kwalifikacji wstępnej z kategorii prawa jazdy C lub D.

Czas trwania kursu to 70h z czego 65h to zajęcia teoretyczne a 5h to zajęcia praktyczne w ruchu drogowym. Średni czas trwania kursu: 12 dni.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona [600zł]

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona to kurs przeznaczony dla osób, które posiadają już prawo jazdy i ukończyły kurs kwalifikacji wstępnej, ale chcą poszerzyć uprawnienia o nową kategorię, np. kierowca ciężarówki zamierza zrobić uprawnienia na autobus, i odwrotnie. Osoba przystępująca do kursu musi obowiązkowo posiadać zdany egzamin państwowy z kwalifikacji wstępnej z kategorii prawa jazdy C lub D.

Czas trwania kursu to 35h z czego 32,5h to zajęcia teoretyczne a 2,5h to zajęcia praktyczne w ruchu drogowym. Średni czas trwania kursu: 7 dni. Materiały szkoleniowe są wliczone w cenę kursu.

Cenę kursu można rozłożyć na nieoprocentowane raty po 500 zł. Prosimy o wpłatę pełnej kwoty za kurs do ukończenia zajęć teoretycznych. Wpłaty za kurs kwalifikacji wstępnej pełnej można dokonać gotówką w biurze, lub przelewem.

Szkolenia okresowe kierowców [35h - 400zł]

są obowiązkowymi szkoleniami dla wszystkich kierowców posiadających prawo jazdy kat. C i D, którzy wykonują zawodowo przewóz drogowy. Szkolenia okresowe mają charakter cykliczny i należy je powtarzać regularnie co 5 lat. Obowiązek szkolenia okresowego ma na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego i bezpieczeństwa kierowcy, także podczas postoju. Każdy kierowca posiadający uprawnienia kat. C, C1, C+E, C1+E oraz kat. D, D1, D+E, D1+E zobowiązany jest do ukończenia raz na 5 lat szkolenia okresowego odpowiednio do pojazdu którym wykonuje przewóz. Odbywa się ono w formie zajęć teoretycznych. Po ukończeniu szkolenia wydawane jest świadectwo kwalifikacji zawodowej. Po ukończeniu szkolenia kierowca, chcąc wykonywać przewóz drogowy, obowiązany jest do uzyskania odpowiedniego wpisu w prawie jazdy.

Data uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D
 • Do 31 grudnia 1980r.
 • 1 stycznia 1981r. – 31 grudnia 1990r.
 • 1 stycznia 1991r. – 31 grudnia 2000r.
 • 1 stycznia 2001r. – 31 grudnia 2005r.
 • 1 stycznia 2006r. – 10 września 2008r.
Wpis po szkoleniu okresowym: nowe prawo jazdy kategorii D
 • 10 września 2009r.
 • 10 września 2010r.
 • 10 września 2011r.
 • 10 września 2012r.
 • 10 września 2013r.
Data uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C
 • Do 31 grudnia 1980r.
 • 1 stycznia 1981r. – 31 grudnia 1995r.
 • 1 stycznia 1996r. – 31 grudnia 2000r.
 • 1 stycznia 2001r. – 31 grudnia 2005r.
 • 1 stycznia 2006r. – 10 września 2009r.
Wpis po szkoleniu okresowym: nowe prawo jazdy kategorii C
 • 10 września 2010r.
 • 10 września 2011r.
 • 10 września 2012r.
 • 10 września 2013r.
 • 10 września 2014r.
Zapisz się!
ADR

Kurs ADR [600 zł]

Kursy ADR dotyczą zarówno kierowców zawodowych, którzy chcą zdobyć uprawnienia ADR, by mieć możliwość przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, jak i osób, którym takie uprawnienia wygasły. Dla osób zainteresowanych zdobyciem uprawnień dedykowany jest kurs ADR początkujący podstawowy oraz specjalistyczny. Kierowcy posiadający ważne uprawnienia ADR mogą przedłużyć je w ostatnim roku poprzez kursy ADR doskonalące.

Brak szkolenia pracowników w zakresie ADR może być podstawą do nałożenia kary na przedsiębiorcę w wysokości 5000 zł

Wymagania do rozpoczęcia kursu ADR:
 • W kursie ADR Przewóz Drogowy Towarów Niebezpiecznych uczestniczyć mogą osoby, które ukończyły 21 lat
 • posiadają prawo jazdy kat. B, C lub C+E.
Prowadzimy kursy wymagane do rozpoczęcia kursu ADR:
Zapisz się!CKZ

Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Certyfikat Kompetencji Zawodowych to dokument niezbędny dla każdego przedsiębiorcy, który planuje założenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Certyfikat ten wydawany jest przez Instytut Transportu Samochodowego (ITS) po pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego.

Dla kogo: przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego osób oraz rzeczy, osoby zarządzające transportem

Rodzaj egzaminu i miejsce: Egzamin państwowy organizowany przez Instytut Transportu Samochodowego (ITS) w Warszawie. ITS organizuje egzaminy w kilku miastach.

PLAN EGZAMINÓW - TUTAJ

Firma PILOT Kielce stworzyła kurs przygotowujący do pozytywnego zaliczenia egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych. W możliwie łatwy i przyjemny sposób postaramy Ci się przybliżyć wiedzę z zakresu transportu drogowego. Nasi wykładowcy zapoznają Cię z wiedzą teoretyczną, ale również przygotują Cię do praktycznych zadań, które obowiązują na egzaminie.

Jak wygląda egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych składa się z dwóch części trwających po 120 minut:

 • I) Test, składający się z 64 pytań wielokrotnego wyboru z czterema możliwymi odpowiedziami
 • II) Dwa zadania egzaminacyjne dotyczące praktycznych zagadnień takich jak planowanie trasy kierowcy oraz wyliczenie wynagrodzenia kierowcy lub skróconego kosztorysu, obliczenia leasingu.

Aby otrzymać pozytywny wynik egzaminu musisz uzyskać co najmniej 50% punktów z testu oraz prawidłowo rozwiązać 50% zadań. Oprócz tego, końcowy wynik z dwóch części egzaminacyjnych musi wynosić co najmniej 60%.

Jak przygotować się do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Przygotowując się do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych niezbędne jest przyswojenie teoretycznej wiedzy z zakresu transportu drogowego. Nasi najlepsi wykładowcy w możliwie łatwy i przyjemny sposób postarają się przekazać Ci niezbędną wiedzą, która pozwoli pozytywnie zaliczyć egzamin. Dodatkowo gorąco polecamy przeczytać książkę, która wchodzi w skład materiałów tego szkolenia. Mianowicie zapoznanie się z podręcznikiem przewoźnika „Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego” jest w stanie w sposób znaczący zwiększyć Twoje szanse na egzaminie.

Jednak pamiętaj, że teoria to nie wszystko! Praktyka jest szczególnie ważna przy drugiej części egzaminu czyli rozwiązywaniu zadań. Razem z naszymi wykładowcami będziesz mógł krok po kroku rozwiązać najtrudniejsze zadania egzaminacyjne. Dodatkowo na końcu szkolenia dostaniesz zbiór zadań wraz z rozwiązaniami, które umożliwią Ci ćwiczenie rozwiązywania zadań w domowym zaciszu.

Zapewniamy:

 • Profesjonalne wykłady prowadzone przez najlepszych specjalistów,
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentów oraz w zapisie na egzamin państwowy organizowany przez ITS,
 • Niezbędne materiały dydaktyczne w tym podręcznik przewoźnika “Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego” oraz niezbędnik kierowcy “Vademecum Kierowcy Zawodowego”,
 • Dostęp do bazy przykładowych testów składających się z ponad 1600 pytań,
 • Przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami,
 • Materiały uzupełniające
 • Klimatyzowaną salę wykładową,
 • Napoje, przekąski oraz catering.
Zapisz się!Kontakt

ul. Piotrkowska 29A, 25-510 Kielce

pilotkielce@gmail.com

+48 666 111 796

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!